Behöver du hjälp? Ring oss på 00800-04082004

Login 0Kundvagn
Medicinsk och vetenskaplig information

Blodcirkulation

1 minuter av läsning

I människokroppens perfekta maskineri utförs det kardiovaskulära systemets funktion av hjärtat som pumpar runt det av lungorna syresatta blodet i artärerna.
Venerna transporterar i sin tur det syrefattiga blodet från de perifera zonerna till hjärtat.
Kapillärkärlen, som är de minsta i vår organism, befinner sig istället mellan slutänden av en artär och början av en ven och formar ett tätt nät som bildar mikrocirkulationen vars funktion är att få syret och ämnena som är nödvändiga för deras försörjning att tränga in i cellerna.

I de nedre extremiteterna kan venerna befinna sig på ytan (ytliga vener, nämligen subkutana) eller på djupet (djupa vener, intrakutana, i musklernas interstitiella utrymmen).

De koppliknande klaffarna, eller venösa klaffarna är inbäddade i det venösa systemets vägg för att gynna att blodet stiger uppåt i riktning mot hjärtat som kräver det mer, där blodets utflöde är svårare, och undvika att det sjunker nedåt (venös reflux).
Tillsammans med musklerna som ansvarar för rörelsen av de nedre extremiteterna som aktiverar dem fungerar de i själva verket som en "pump" för det venösa blodet.

 

Cirkulationssystemets störningar
Med tiden och till följd av felaktiga vanor, graviditet, ärftlighet, problem av hormonell karaktär, kan venernas väggar utvidgas progressivt och förlora styrka och elasticitet. Klaffsystemet med koppliknande klaffar äventyras. Blodet har svårt att returnera i riktning mot hjärtat och tenderar att stagnera, speciellt i benens distala zoner (först vristerna och sedan vaderna).

Telangiektasier
De är små röda eller blåaktiga vener som uppkommer på hudens yta. De kallas vanligtvis för "kapillärer". När de utvidgas blir de mycket synliga och bildar oestetiska nät. I de flesta fall uppstår dessa utan exakta orsaker, även om det inte finns cirkulationsproblem. Uppkomsten kan gynnas av: familjär predisposition, graviditet, p-piller, trauman eller alltför energisk massage.

Åderbråck
De är vener som har utvidgats och kan med tiden bli krokiga. De vanligaste (stamåderbråck) bildas vid vena safena och kollaterala vener. Det bildas också perifera nät (retikulära åderbråck) på ytan av lårens och benens baksida. De retikulära åderbråcken anses mycket ofta vara endast ett estetiskt problem, men kan leda till verkliga störningar som stamåderbråck. I den inledande fasen ger åderbråcken en känsla av tunghet, trötthet och spänning i benen och vristerna. Sedan uppkommer svullnader i benen (ödem) med kramper nattetid. Det kan också förekomma inflammation i underhuden med inflammation i underhuds vävnaden. Venös insufficiens kan bli kronisk om den inte ges vård, med sårbildningar.

Venös trombos
Det handlar om en koagulering i venerna som ofta orsakas av att blodflödet saktas ner. Trombosen kan drabba de djupa venerna med risk för lungemboli. Om blodproppen bildas i en ytlig ven (ofta vid åderbråck) blir huden röd och varm och venen är öm, hård och oelastisk. Som regel finns det i detta fall inga risker för lungemboli. Orsakerna till djup venös trombos kan vara olika, från blodsjukdomar till trauman och till långvarig amning.

Rötsår
Det är en skada på huden. När såret inte är infekterat, är det inte mycket smärtsamt, men kräver hyppig medicinering, i allmänhet varannan vecka. Venösa rötsår uppkommer vanligtvis på vristens insida, följer av förändring av den venösa cirkulationen och åtföljs ibland av arteriell insufficiens (blandat rötsår). Den mest avgörande vården är ett kirurgiskt ingrepp i safena när det är lämpligt, tillsammans med läkemedel, fysisk terapi och elastisk kompression.

 

ORDLISTA för blodcirkulationen

ARTÄR: blodkärl som transporterar blodet från hjärtat till organen.
VEN: blodkärl som transporterar blodet från kroppens periferi till hjärtat. Är försedd med koppliknande klaffar för att förhindra blodets reflux.
DJUP VEN: ven som är spridd i musklerna.
YTLIG VEN: ven som är belägen i underhudens fettvävnad.
ÅDERBRÅCK: permanent utvidgning av en ven i vilken blodet cirkulerar i motsatt riktning till det normala från ljumsken till foten med regressiv förändring av dess väggar.
STAMÅDERBRÅCK: relaterar till stammen som omfattar venen från vilken den utvecklas.
ÅDERBRÅCKSKIRURGI: kirurgiskt avlägsnande av ett åderbråck

Skriv in dig för vårt nyhetsbrev

Skriv in dig för vårt nyhetsbrev för att hålla kontakten med oss!
Du får skräddarsydda erbjudanden för dig och blir alltid informerad om erbjudanden och kampanjer.

Skriv in dig nu