Behöver du hjälp? Ring oss på 00800-04082004

Login 0Kundvagn
Home > Info

Cookie policy

Informationsmeddelande om typer och användning av cookies på denna webbplats

På denna sida kan du hitta nödvändig information om användningen av cookies som sker på internetplatsen www.solidea.com och tillvägagångssätten för att identifiera och deaktivera eller radera dem.
Denna Policy kan uppdateras när som helst p.g.a. att gällande standard ändras eller p.g.a. någon ändring i konfigurationen och typen av cookies som används.

Vad är cookies

Cookies är korta strängar som under navigering på webbplatsen sparas på användarens dator, smarttelefon eller surfplatta. De gör att vår webbplats kan känna igen användaren efter det första besöket och därmed förbättrar användarupplevelsen.

Vårt system använder tillfälliga cookies som har en begränsad varaktighet vid besöket och tas bort när webbläsaren stängs ned, samt permanenta cookies som förblir lagrade på enheten även efter att du har lämnat webbplatsen eller hur som helst har stängt ned webbläsaren. Dessa cookies blir kvar till sitt bestämda utgångsdatum eller tills de tas bort manuellt av användaren.

Vilka cookies använder vi och i vilket syfte

Denna webbplats använder följande typer av cookies:

  • Sessionscookies (eller tekniska cookies): tillfälliga cookies som gör att användaren kan komma åt personanpassade tjänster och till fullo dra nytta av webbplatsens funktionaliteter.
  • Analytiska cookies: både tillfälliga och permanenta cookies som medger att information avseende användarnas beteende på webbplatsen kan samlas in på ett aggregerat sätt och därmed förbättra upplevelsen och innehållen som tillhandahålls. Information som samlas in på detta sätt har inte personlig innebörd eftersom data samlas in och analyseras i anonym form. Vi använder specifikt Google Analytics* cookies enligt tillvägagångssätten som anges på denna sida.
  • Sociala cookies: tillhandahålls direkt från sociala mediadomäner som vi ger utrymme åt med länkar till officiella sidor, delningsknappar och anslutningar. Användningen av dessa knappar och funktionaliteter medför utbyte av information med dessa webbplatser. Hanteringen av informationen och tillvägagångssätten för att ta bort dem regleras därför av dem. Användaren ombes att konsultera respektive informationsmeddelande om sekretess för var och en av webbplatserna i fråga.
  • Reklamcookies: Vår webbplats använder Google Adwords enbart för att marknadsföra sina tjänster på webben. Vår webbplats använder inte display-nätverkets remarketing- och annonslistor. För att få information om vilka cookies som används av Google Adwords, läs denna resurs

Användningen av dessa cookies har helt anonym karaktär. Personuppgifter samlas inte in om inte användaren har för avsikt att tillhandahålla dem uttryckligen genom att skicka kontaktformulär eller begäran om information.

* Vår webbplats använder särskilda Google Analytics reklamfunktioner som gör att funktionaliteter kan aktiveras som inte är tillgängliga med standardimplementeringarna. Dessa funktionaliteter gör att vi kan samla in trafikdata med reklamcookies för Google och de anonyma identifierarna utöver insamlade data med en Google Analytics standardimplementering.

Vi preciserar att ingen strikt personlig information samlas in med Google Analytics funktionaliteter. Vi samlar dock in data om våra besökares ålder, kön och intressepreferenser i aggregerad form i syfte att förstå användningen av vår webbplats bättre och adressera de tillhandahållna tjänsterna på bästa sätt.

Följande reklamfunktioner implementeras:

  • Rapporter över Google Analytics demografi- och intressedata

Det är din rättighet att tillåta eller neka cookies

När du navigerar på vår webbplats godkänner du implicit användningen av ovannämnda cookies. Vid förbestämda inställningar tillåter webbläsarna normalt användningen av cookies som både härrör från vår webbplats och från tredjepartwebbplatser. Det går hur som helst att ändra dessa inställningar och välja mellan tillåtelse utan någon begränsning, visning av ett popup-fönster som efterfrågar en uttrycklig åtgärd från användarens sida eller nekande av cookies utan åtskillnad.

För att hantera användningen av cookies är det nödvändigt att ändra inställningarna av webbläsaren med motsvarande verktygsrad.

Nedan anger vi länkarna till resurserna som beskriver tillvägagångssätten för hantering av cookies för de populäraste webbläsarna:


Det går att deaktivera Google Analytics cookies genom att besöka Googles webbsida (Google GaOptOut) och ladda ned tilläggskomponenten för den webbläsare som används.

Kom ihåg att du måste ställa in preferenserna för cookies för varje enhet och varje webbläsare som används vid navigeringen på internet.

Vi rekommenderar att du tillåter användningen av både våra cookies och tredjepartcookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att kunna dra nytta av funktionaliteterna och användningen i sin helhet.

Vet du om att våra produkter är OEKO-TEX-certifierade?

Produkterna från Solidea med graderad kompression är vävnader som är tillverkade med revolutionerande tekniker

Solidea gör ansenliga ingrepp i sin företagspolicy när det gäller respekten för ekosystemet

Produkterna från Solidea är skattemässigt avdragsgilla enligt lagstiftningen.