Solidea by Calzificio Pinelli SRL:s etiska kod

Regler och principer
som vägleder oss varje dag

Den etiska koden inom ett företag utgör ett självregleringsverktyg som används allt oftare av företagsorganisationer inom alla branscher och utgör en bilaga till organisationsmodellen, modell enligt lagstiftningsdekret nr 231/2001.

Calzificio Pinelli SRL har velat ta detta tillfälle i akt för att åstadkomma ett bättre skydd av de medarbetare som deltar i företagets verksamhet och även för att skydda företagsägarna.

Den etiska koden inom ett företag är ett dokument som upprättas och antas på frivillig basis i en yrkesmiljö i syfte att definiera en rad normer av etisk och social karaktär. Reglerna som utarbetas av företaget är per definition en rad principer som fastställer det etiska och sociala ansvaret för dess medlemmar, både utanför och inom organisationen.

En etisk kod inom ett företag är stadgan om de rättigheter och skyldigheter vilka såväl den anställde som arbetsgivaren inom ett företag ֲmed nödvändighet måste iaktta. Andemeningen med detta dokument är att det ska uppfyllas på frivillig basis: det rör sig om en grundläggande aspekt, eftersom den fastställer att principerna i dokumentet inte är bindande enligt lag utan snarare är regler som syftar till att bestämma de sedvänjor och beteenden som gäller för organisationens medlemmar.

Ansvar, transparens, korrekthet och värdesättning av mänskliga resurser är grundstenarna i vårt företag. Grundläggande värden som gör att vi dag efter dag växer in i framtiden

Enzo Pinelli, Ordförande

Klicka på knappen nedan för att se vår etiska kod

Starta nedladdningen