Home > Info

Informationsmeddelande om Dataskydd Registrering

Informationsmeddelande om behandlingen av personuppgifter enligt artiklarna 13–14 i Förordning (EU) 2016/679

CALZIFICIO PINELLI S.R.L. (nedan kallad den personuppgiftsansvarige) vill härmed informera dig om att behandlingen av dina personuppgifter som har samlats in genom anmälningsformuläret i sektionen ”registrera dig”, kommer att styras av principerna om korrekthet, laglighet och öppenhet för att skydda din konfidentialitet och dina rättigheter.

Syfte med behandlingen och juridisk grund för behandlingen

Vi önskar informera dig om att de insamlade uppgifterna kommer att användas för:

 1. Följa upp din förfrågan om att registrera dig på vår webbplats.
 2. Utföra köptransaktioner genom webbplatsens e-handelsfunktion.
 3. Hantera sälj- och köptransaktioner och leveransen.
 4. Skyldigheter som följer av tillämpningen av lagstiftningen på redovisnings- och skatteområdet.
 5. Eftermarknadstjänster för kundvård.
 6. Mätning av nöjdhetsgraden bland kunderna.
 7. Hantering av tvister.
 8. Utskick av affärsinformation via nyhetsbrev, meddelandetjänster till mobiltelefon (SMS, Whatsapp o.s.v.) och vanlig postgång.

Syftena 1–5 baseras på avtalsmässiga eller lagstadgade skyldigheter, syftena 6 och 7 på den personuppgiftsansvariges legitima intresse. Vad beträffar syftet enligt punkt 8 begärs uttryckligt samtycke för behandlingen av dina uppgifter.

Det kommer alltid att vara möjligt att avregistrera sig från nyhetsbrevstjänsten genom de därtill avsedda funktionerna i e-postmeddelandets brödtext.

Metoder för behandling

Uppgifterna kommer huvudsakligen att behandlas med företagets datorverktyg, fysiska arkiv och med datorsystem som hanteras av tredjeparter. Behandlingen kommer att utföras i enlighet med säkerhetsåtgärderna i artikel 32 GDPR. Uppgifterna kan komma att behandlas, för företagets räkning, av anställd personal som uttryckligen har auktoriserats av den personuppgiftsansvarige i enlighet med artikel 29 GDPR.

Tillhandahållande av uppgifter

Uppgifterna kan komma att tillhandahållas:

 • Företag som sysslar med hantering, underhåll och utveckling av webbplatsen.
 • Plattformar som sysslar med utskick av nyhetsbrev.
 • Leverantörer som levererar värdtjänster med serverfarmar belägna i Italien.
 • Konsulter och oberoende yrkesutövare även i associerad form.
 • Offentliga och/eller privata organ vars tillhandahållande är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter.
 • Speditionsföretag, transportföretag, posten o.s.v.

Ovannämnda personer har uttryckligen utnämnts till externa personuppgiftsbiträden i enlighet med artikel 28 GDPR eller handlar som självständiga personuppgiftsansvariga.

Period under vilken uppgifterna lagras

Dina uppgifter kommer att lagras enligt följande logik:

 • Tillämpning av lagstadgade skyldigheter för lagring av redovisnings- och skattemässig dokumentation.
 • Din e-postadress kommer att lagras i vår mejllista tills du bestämmer dig för att den ska raderas genom att använda den därtill avsedda funktionen i nyhetsbrevsformuläret.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Calzificio Pinelli S.r.l., med säte på Via Germania, 11 – 46042 Castel Goffredo (MN), Italien – Tfn 0039.0376788411 – E-post: info@solidea.com

Dina rättigheter

Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få dina personuppgifter raderade (rätten att bli bortglömd), begränsade, uppdaterade, rättade och bli föremål för portabilitet. Du har rätt att göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas och kan generellt utöva samtliga rättigheter enligt artiklarna 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 GDPR, som kan konsulteras via följande länk.

För att utöva dina rättigheter kan du skicka ett brev till nedan angiven adress eller ett e-postmeddelande till info@solidea.com.

Du kan lämna in en rapport eller ett klagomål till Autorità Garante della Privacy (tillsynsmyndigheten), med huvudkontor på Piazza Venezia, 11 – 00186 ROM – e-post: urp@gpdp.it

Vet du om att våra produkter är OEKO-TEX-certifierade?

Produkterna från Solidea med graderad kompression är vävnader som är tillverkade med revolutionerande tekniker

Solidea gör ansenliga ingrepp i sin företagspolicy när det gäller respekten för ekosystemet