Behöver du hjälp? Ring oss på 00800-04082004

Login 0Kundvagn
Home > Företaget

Videogallery

SERVICE

Det interna logistiksystemet är helt datoriserat med avancerade teknologier. Det robotiserade inkommande och avgående lagret medger att beställningarna kan expedieras i realtid och en korrekt spårbarhet av produkten.

KVALITET OCH TEKNOLOGIER

Värdefulla råvaror och noggranna kontroller under alla produktionsfaser. Forskning om råvaror med speciella egenskaper, banbrytande produktionsanläggningar, utveckling av nya modeller för att uppfylla kraven hos en alltmer krävande konsument.

ESTETIK

VÄLBEFINNANDE

Anatomiska bearbetningar för enastående komfort och passform för strumpor och strumpbyxor med förebyggande och terapeutisk effekt från den elastiska kompressionen.

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

SOLIDEAs extrema uppmärksamhet på personernas välbefinnande och livskvalitet kan bara nås genom en stor lyhördhet för miljön vi lever i.
SOLIDEA ger uttryck för detta med konkreta handlingar, inte bara intentioner, för en långsiktig företagspolicy angående förnyelse, expansion och framsteg för att respektera och värna om vår planet.

Ett exempel på detta är aktiveringen av det automatiserade lagret som omfattar magasinering i plastbackar för permanent användning, vilka robotarna använder automatiskt för att expediera beställningen. Från 2004 till 2011 har vi sparat in 350 000 kartonglådor som motsvarar 315 000 kg papper. Denna uteblivna förbrukning har sparat in 4 725 träd, 138 600.000 L vatten och 2 394 000 kWh energi.
Med detta system har vi hittills förbrukat 45 000 kartonglådor färre per år, vilket motsvarar 40 500 kg papper. Följaktligen sparar Solidea idag in 17 820 000 L vatten och 307 800 kWh energi samt undviker fällning av 608 träd.

Under sin kontinuerliga expansion på världsmarknaderna förbinder sig SOLIDEA att progressivt öka energibesparingen och att konstant förbättra sina standarder för att skydda miljön.

Vet du om att våra produkter är OEKO-TEX-certifierade?

Produkterna från Solidea med graderad kompression är vävnader som är tillverkade med revolutionerande tekniker

Solidea gör ansenliga ingrepp i sin företagspolicy när det gäller respekten för ekosystemet

Produkterna från Solidea är skattemässigt avdragsgilla enligt lagstiftningen.