Har du brug for assistance? Ring til os på 00800-04082004

Login 0Indkøbskurv
Home > Virksomhed

Videogallery

SERVICE

Det interne logistiksystem er komplet computerstyret med avancerede teknologier. Det robotstyrede ind- og udgående lager gør det muligt at ekspedere ordrerne i realtid og at spore produktet korrekt.

KVALITET OG TEKNOLOGIER

Værdifulde råvarer, der kontrolleres omhyggeligt i alle produktionsfaser.
Forskning om råvarer med specielle karakteristika, fremsynede produktionsanlæg, udvikling af nye modeller for at opfylde behovene hos en stadigt mere krævende forbruger.

ÆSTETIK

VELVÆRE

Anatomiske bearbejdninger med enestående komfort og pasform for strømper og strømpebukser med forebyggende og terapeutisk effekt fra den elastiske kompression.

MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

SOLIDEAs ekstreme opmærksomhed på velvære og livskvalitet for personer kan kun nås ved en stor forståelse for det miljø, som vi lever i.
SOLIDEA giver ikke alene udtryk for dette med hensigten, men også med konkrete handlinger for en langsigtet virksomhedspolitik om fornyelse, ekspansion og fremskridt med respekt for og til beskyttelse af vores klode.

Et eksempel herpå er aktiveringen af det automatiserede lager, hvor opbevaringen sker i plastbokse til permanent brug, som robotterne automatisk betjener i forbindelse med ekspeditionen af ordren. I perioden fra 2004 til 2011 er der blevet sparet 350.000 kartoner, hvilket svarer til 315.000 kg papir. Dette mindre forbrug har bevaret 4.725 træer, 138.600.000 L vand og 2.394.000 kWh energi.
Ved hjælp af dette system har man indtil i dag brugt 45.000 færre kartoner årligt, hvilket svarer til 40.500 kg papir. I konsekvens heraf sparer Solidea i dag 17.820.000 L vand, 307.800 KHW energi og undgår fældning af 608 træer.

I sin konstante ekspansion på verdensmarkederne bestræber SOLIDEA sig på gradvist at øge energibesparelsen og konstant forbedre sine standarder med henblik på miljøbeskyttelsen.

Vidste du, at vores produkter er OEKO-TEX certificerede?

Produkterne fra Solidea med den gradvise kompression er produceret med stof, der er fremstillet med revolutionerende teknikker

Solidea er i færd med at træffe væsentlige foranstaltninger i sin virksomhedspolitik, der er rettet mod hensynet til økosystemet

Produkterne fra Solidea er fradragsberettigede i henhold til loven