Home > Info

Informationsskrivelse om databeskyttelse på

Informationsskrivelse om databeskyttelse på webstedet www.solidea.com iht. artikel 13 i forordning (EU) 2016/679

I det følgende giver CALZIFICIO PINELLI S.R.L. (i det følgende Dataansvarlig) iht. artikel 13 i forordning (EU) 2016/679 (GDPR) dig information om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger webstedet www.solidea.com.

Indsamling og behandling af personoplysninger

Navigationsoplysninger

De it-systemer og softwareprocedurer, der får dette websted til at fungere, indhenter under deres normale drift nogle personoplysninger, hvis videresendelse er implicit i brugen af internet kommunikationsprotokoller. Det drejer sig om informationer, der ikke indhentes for at disse kan føres tilbage til identificerede registrerede, men som i sagens natur, gennem videreudvikling og sammenhold med oplysninger fra tredjepart, kunne identificere brugerne.

Denne kategori af oplysninger indeholder de IP-adresser eller internetadresser, som brugerne anvender, når disse logger på webstedet, de uniform resurseidentifikatorer (URI) på de objekter, der søges på, tidspunktet for søgningen, den metode, som anvendes til at søge på serveren, størrelsen på svarfilen, den numeriske kode, der indikerer svarstatus fra serveren (gennemført, fejl, osv.) og andre parametre vedrørende brugerens operativsystem og it-miljø.

Disse oplysninger anvendes udelukkende til statistisk information om brugen på webstedet og til kontrol af, om dette fungerer korrekt.

Disse oplysninger kan anvendes til at bevise ansvaret i tilfælde af hypotetisk datakriminalitet og skader på webstedet.

Oplysninger, der opgives frivilligt

Under afsnittene “nyhedsbrev”, “kontakter” og ”registrering” anmodes du om at opgive personoplysninger. Iht. artikel 13 i GDPR oplyses du i denne forbindelse om behandlingen af personoplysningerne i forbindelse med det formål, de indhentes til.

Cookies

Informationer om brug af cookies på vores websted kan fås på følgende url https://www.solidea.com/da/cookie-policy-da

Afgivelse af oplysninger

Ud over det, der er nævnt om navigationsoplysninger, er afgivelsen af oplysninger til brug af yderligere formål i forbindelse med behandlingen frivillig. Manglende afgivelse kan føre til, at det ikke er muligt at opfylde disse formål, fx kan man ikke tilmelde sig nyhedsbrevet eller anvende kontaktformularen.

Formål med behandlingen og rammerne af videregivelsen af personoplysningerne

Den Dataansvarlige behandler personoplysningerne:

 • For at gøre det muligt for dig at navigere rundt på webstedet;
 • For teknisk og kommercielt at kunne administrere webstedet;
 • For at kunne besvare evt. kontakt- eller informationsforespørgsler fra brugerne.
 • For at kunne besvare evt. brugeranmodninger om tilmelding til nyhedsbrevet;
 • For at kunne anvende funktionen e-handel til køb af vores produkter.

Metoder til behandling

Dine personoplysninger behandles med virksomhedens it-værktøjer, papirarkiver og it-værktøjer, der håndteres af tredjepart.

Dine oplysninger behandles af vores ansatte og medarbejdere, der er ansvarlige for behandlingen iht. artikel 29 i GDPR.

Iht. artikel 32 i GDPR gennemføres der særlige foranstaltninger til sikring af tab af oplysninger, uberettiget anvendelse eller ikke korrekt og uautoriseret adgang.

Videregivelse af oplysninger

Dine oplysninger, der behandles, kan videregives til personer, der er i et kontraktligt forhold med den Dataansvarlige inden for EU.

Oplysningerne kan videregives til tredjepart, der hører ind under følgende kategorier:

 • Platformsoperatører, som tilbyder sociale netværks- eller analysetjenester;
 • Selskaber, der tilbyder hostingtjenester i forbindelse med webstedets database. Serverne befinder sig i Italien hos serverfarme, der er certificerede iht. ISO 9001:2015 og ISO 27001:2013; Selskaber, der outsourcer forvaltningen af webstedets database;
 • Platforme, der leverer tjenester til tilsendelse af nyhedsbreve;
 • Konsulenter og selvstændige, også som partnere;
 • Eksterne medarbejdere, der håndterer kommercielle og tekniske opgaver;
 • Offentlige sikkerhedsmyndigheder.

Personer, der hører ind under ovenstående kategorier, er Databehandlere iht. artikel 28 i GDPR, eller er fælles Dataansvarlige iht. artikel 26 i GDPR. Ovenstående personer kan også udøve deres hverv helt uafhængigt som særskilte Dataansvarlige. Listen over evt. Databehandlere opdateres hele tiden, og den er tilgængelig på vores hovedkontor.

Dine oplysninger udbredes ikke på nogen måde.

Overførsel af oplysninger til lande uden for EU

Dine personoplysninger opbevares både i datacentre i Italien, men også hos leverandører, der leverer hosting- og analysetjenester, som har sæde i lande uden for EU. Disse leverandører er alle medlemmer af i EU-US Privacy Shield-ordningen, der legitimerer en sikker overførsel.

Den Dataansvarlige

Den Dataansvarlige er Calzificio Pinelli S.r.l. med hjemsted i Via Germania, 11 – 46042 Castel Goffredo (MN), Italien - tlf. 0039.0376788411 - e-mail: info@solidea.com

Dine rettigheder

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af den dataansvarlige (retten til at blive glemt), at behandlingen begrænses, at personoplysningerne opdateres, at de berigtiges, ret til dataportabilitet, at du kan gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, der angår dig, samt at du generelt kan udøve dine rettigheder iht. artiklerne 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i GDPR, der kan hentes på følgende link.

For at du kan gøre brug af dine rettigheder, skal du sende et brev til understående adresse eller en e-mail til info@solidea.com.

Du kan skrive en indberetning eller en klage ved at henvende dig til Autorità Garante della Privacy (datatilsynsmyndighed), der har sæde i Piazza Venezia 11 - 00187 ROM – e-mail: urp@gpdp.it

Vidste du, at vores produkter er OEKO-TEX certificerede?

Produkterne fra Solidea med den gradvise kompression er produceret med stof, der er fremstillet med revolutionerende teknikker

Solidea er i færd med at træffe væsentlige foranstaltninger i sin virksomhedspolitik, der er rettet mod hensynet til økosystemet