Har du brug for assistance? Ring til os på 00800-04082004

Login 0Indkøbskurv

Miljømæssig bæredygtighed er et af de mest debatterede temaer for øjeblikket, når man taler om vores planets fremtid. Men det er kun konkrete tiltag, der gør en forskel.

Solideas sjæl bliver mere og mere »grøn«.

Fordi vores hensyn til verdenen er vores alle sammens ansvar.
Det valg, den enkelte foretager sig, er vigtigt, da det bygger på en kulturel bæredygtighedskultur, der medfører virkelige fordele.

Dr. Luca Pinelli, CEO Solidea

Solideas grønne sjæl

  • Solidea slår rødder i en skov i Kenya

  • Vores produkters packaging bliver bæredygtig

  • Optimering af produktionsprocesserne med livscyklusvurderingsmetoden

  • Bedre forvaltning af opbevaringsprocesser for at nedsætte forbruget af papemballager

  • Ottimizzazione imballaggi e spedizioni green

Solidea slår rødder i en skov i Kenya

Solidea har tilsluttet sig Treedom skovrejsningsprogram, et ungt og dynamisk startup fra 2010, der tilbyder private og virksomheder mulighed for at plante træer »på afstand« og følge dem online via geo-lokaliseringen. Det er nemt og sjovt, og målet er at hjælpe miljøet og give de interesserede lokalsamfund nye muligheder.

Solidea Skoven i Kenya er skabt med denne grundtanke. 1000 træer til at starte med og en vedvarende forpligtelse til at plante træer, så Solidea Skoven vokser konstant for at bevare biodiversiteten og nedsætte CO2 -emissionerne, der resulterer i fordele for hele planeten.

Frugtplanterne passes af små sammenslutninger af bønder, som er med til at producere føde, undervisning, arbejde og indkomst i deres områder.

Se Solideas skov

Vores produkters packaging bliver bæredygtig

Vi er begyndt kun at bruge FSC certificeret papir, og vi er gået over til digital packaging, digitale kataloger og brochurer samt alt det materiale, der ikke har brug for at blive trykt.

Træer er et værdifuldt aktiv, og derfor sætter vi vores lid certificeringen fra FSC - Forest Stewardship Council, der er en international non-profit-organisation, hvis hovedopgave er certificering af skove til fremme af korrekt skovdrift samt sporbarhed for afledte produkter.

Optimering af produktionsprocesserne med livscyklusvurderingsmetoden

For at forpligte os fuldstændigt har vi truffet alle de nødvendige beslutninger for også at være grønne i produktions- og distributionsprocesserne.

Vi har iværksat en analyse af produktionsprocesserne med metoden LCA (livscyklusvurdering), en international standard, der gør det muligt at kvantificere eventuelle virkninger på miljøet og på menneskers sundhed forbundet med en vare eller tjenesteydelse, lige fra det relative konsum af resurser og udledning af emissioner.
Vi benytter derefter beregningen af carbon footprint til at organisere det nøjagtige antal planter, der er nødvendigt at plante for at kompensere for vores virksomheds CO2s udslip.

Bedre forvaltning af opbevaringsprocesser for at nedsætte forbruget af papemballager

Vi er også opmærksomme på forvaltningen af vores lager, der er automatiseret takket være 4 robotter, der kun anvender kasser af plastik med lang levetid, der produceres én gang og genbruges konstant.

Fra vi installerede den første robot, Charlie, i 2004 og indtil 2018 har vi opnået en besparelse på:

  • 750.000 papkasser
  • 630.000 kg papir
  • 9.450 træer
  • 277.200.000 l VAND
  • 4.788.000 kW

Optimering af emballage og grønne forsendelser

Vores engagement i miljøbeskyttelse følger produkterne, også når de forlader virksomheden.

Alle kasser, der anvendes til forsendelse, er fremstillet af genbrugspapir.
Vi benytter kun speditionsfirmaer til levering af vores produkter til salgsstederne, der har integreret grøn politik som led i deres erhvervsmæssige aktivitet.

Solideas grønne hovedpunkter

Kvalitet er en af vores virksomheds grundlæggende værdier, der er rettet mod menneskers velbefindende. At vi tager hensyn til vores planet for at være i stand til at garantere vores børn en bedre livskvalitet er derfor en naturlig og nødvendig proces for alle virksomhedsledere.
Vores virksomhed anvender 10 økologisk bæredygtige daglige vaner; for konstruktionen af et økologisk samfund er ikke kun en nødvendighed, men en hastesag.

Dr. Luca Pinelli, CEO Solidea

Undervurdér ikke din indsats.Vores planets fremtid afhænger ikke kun af, hvad de vigtige landes regeringer bestemmer. Vi er alle ansvarlige for vores livsstil, og hver eneste adfærd har særlig indflydelse på vores økosystem.
Så hvorfor ikke starte med det samme, i det små, med at tage de valg, der kan gøre en forskel og medføre konkrete fordele?

Det er os, der skal gøre det, ikke de andre ... De andre er os!

Dr. Luca Pinelli, CEO Solidea