Miljømæssig bæredygtighed er et af de mest debatterede temaer for øjeblikket, når man taler om vores planets fremtid. Men det er kun konkrete tiltag, der gør en forskel.

Solideas sjæl bliver mere og mere »grøn«.

Fordi vores hensyn til verdenen er vores alle sammens ansvar.
Det valg, den enkelte foretager sig, er vigtigt, da det bygger på en kulturel bæredygtighedskultur, der medfører virkelige fordele.

Dr. Luca Pinelli, CEO Solidea

Solideas grønne sjæl

 • Solidea slår rødder i en skov i Kenya

 • Vores produkters packaging bliver bæredygtig

 • Optimering af produktionsprocesserne med livscyklusvurderingsmetoden

 • Bedre forvaltning af opbevaringsprocesser for at nedsætte forbruget af papemballager

 • Ottimizzazione imballaggi e spedizioni green

 • Det nye solcelleanlæg på 467 kWp

Solidea slår rødder i en skov i Kenya

Solidea har tilsluttet sig Treedom skovrejsningsprogram, et ungt og dynamisk startup fra 2010, der tilbyder private og virksomheder mulighed for at plante træer »på afstand« og følge dem online via geo-lokaliseringen. Det er nemt og sjovt, og målet er at hjælpe miljøet og give de interesserede lokalsamfund nye muligheder.

Solidea Skoven i Kenya er skabt med denne grundtanke, en vedvarende forpligtelse. Dette består i at få Solidea Skoven til at vokse konstant, idet der regelmæssigt plantes nye træer, og i at beskytte biodiversiteten og nedsætte CO2-emissionerne, hvilket resulterer i fordele for hele planeten.

Frugtplanterne passes af små sammenslutninger af bønder, som er med til at producere føde, undervisning, arbejde og indkomst i deres områder.
Udover at hele området drager umiddelbar fordel heraf, er det bevist, at 1.000 træer opsuger 360.000 kg CO2 fra atmosfæren i løbet af 20 år.

Se Solideas skov

Vores produkters emballage bliver bæredygtig

Vores produkters emballage er blevet bæredygtig, da vi er begyndt kun at bruge papir, der stammer fra ansvarligt forvaltede skove under hensyntagen til rigoristiske miljømæssige, økonomiske og sociale principper, fordi træer er et værdifuldt gode. Derudover er vi gået over til at udsende kataloger, brochurer og alt, hvad der kan trykkes på papir, digitalt.

Vi optimerer produktionsprocesserne med livscyklusvurderingsmetoden

Vores projekt er et platform, der anvender certificerede procedurer fra internationale organisationer for at gøre vores bevidsthed og opmærksomhed over for miljøet til en konkret og produktiv forpligtelse.

Vi har derfor analyseret produktionsprocesserne med metoden LCA (Livscyklusvurdering), en international standard, der gør det muligt at kvantificere eventuelle virkninger på miljøet og på menneskers sundhed forbundet med en vare eller tjenesteydelse, lige fra det relative konsum af resurser og udledning af emissioner.

På baggrund af resultaterne fra analysen, har vi truffet alle de nødvendige beslutninger for, at også vi kan være virkelig og effektiv grønne i produktions- og distributionsprocesserne.

Den samlede elektricitet, som virksomheden benytter, kommer allerede nu 100% fra vedvarende energikilder for at nedskære emissioner af CO2, der svarer til 22%.

Vores #solideaforest gør det muligt, at der opsuges 360.000 kg CO2 i løbet af 20 år.

Men vi stopper ikke her: Solidea investerer hvert år betydeligt i bæredygtighed og i tiltag for i videst muligt omfang at begrænse sin egen indvirkning på miljøet.

Bedre forvaltning af opbevaringsprocesser for at nedsætte forbruget af pap

Vi er også opmærksomme på forvaltningen af vores lager, der er automatiseret takket være 4 robotter, der kun anvender kasser af plastik med lang levetid, der produceres én gang og genbruges konstant.

Fra vi installerede den første robot, Charlie, i 2004 og indtil 2023 har vi opnået en besparelse på:

 • 1.009.655 papkasser
 • 848.714 kg papir
 • 12.674 træer
 • 373.433.822 l VAND
 • 6.475.260 kW

Vi har optimeret emballagen, og forsendelserne er grønne

Vores engagement i miljøbeskyttelse følger produkterne, også når de forlader virksomheden.

Alle kasser, der anvendes til forsendelse, er fremstillet af genbrugspapir
Vi benytter kun speditionsfirmaer til levering af vores produkter til salgsstederne, der har integreret grøn politik som led i deres erhvervsmæssige aktivitet.

Plastik? Ja, men ...
... kun hvis det er genvundet og garanteret ...
Til de poser, som vi anvender til at beskytte produktet med, så det ankommer til bestemmelsesstedet i ubeskadiget tilstand. Og til al tilbehør og artikler, der kræver et solidt og holdbart materiale.

Det nye solcelleanlæg på 467 kWp

Bæredygtighed er nu en hastesag. Tretusind kvadratmeter solceller er for os endnu et skridt i retning af energioptimering.

Vi vil fortsat gøre vores bedste, for at gøre vores verden endnu mere grøn.

Anvendt tagoverflade: 3000 m2
Installeret effekt: 467,40 kWp
Sparet CO2-udledning: 137,99 t
Tilsvarende plantede træer: 6338
Egetforbrug: 57% af den producerede energi
Energi tilført nettet: 43%

Solideas grønne hovedpunkter

Kvalitet er en af vores virksomheds grundlæggende værdier, der er rettet mod menneskers velbefindende. At vi tager hensyn til vores planet for at være i stand til at garantere vores børn en bedre livskvalitet er derfor en naturlig og nødvendig proces for alle virksomhedsledere.
Vores virksomhed anvender 10 økologisk bæredygtige daglige vaner; for konstruktionen af et økologisk samfund er ikke kun en nødvendighed, men en hastesag.

Dr. Luca Pinelli, CEO Solidea

Undervurdér ikke din indsats.Vores planets fremtid afhænger ikke kun af, hvad de vigtige landes regeringer bestemmer. Vi er alle ansvarlige for vores livsstil, og hver eneste adfærd har særlig indflydelse på vores økosystem.
Så hvorfor ikke starte med det samme, i det små, med at tage de valg, der kan gøre en forskel og medføre konkrete fordele?

Det er os, der skal gøre det, ikke de andre ... De andre er os!

Dr. Luca Pinelli, CEO Solidea