Home > Info

Informationsskrivelse Databeskyttelsesformular

Informationsskrivelse om behandling af personoplysninger iht. artiklerne13-14 forordning (EU) 2016/679

CALZIFICIO PINELLI S.R.L. (i det følgende Dataansvarlig) oplyser som ansvarlig for dine personoplysninger iht. EU-forordningen 2016/679, i det følgende 'GDPR', hermed, at denne lov har til hensigt at beskytte de registreredes personoplysninger, og at denne behandling foregår på baggrund af principperne om korrekthed, lovlighed, gennemsigtighed samt beskyttelse af din fortrolighed og dine rettigheder.

Formålet med behandlingen og retsgrundlaget for behandlingen:

Dine personoplysninger kan, forudsat, at der foreligger et forudgående samtykke, anvendes til følgende formål:

  • Efterkomme din kontaktanmodning eller anmodning om information, der er videresendt pr. besked og indsat i det tomme felt i denne formular.

Afgivelsen af oplysningerne er nødvendig for at kunne efterkomme din anmodning.

Metoder til behandling

Dine personoplysninger kan behandles på følgende måder:

  • vha. behandling selskabers it-systemer og modtagelse af meddelelser via selskabers e-mail;
  • vha. behandling papirarkiver, der håndteres manuelt.

Al behandling foregår iht. indholdet i artiklerne 6, 32 i GDPR og ved at træffe passende, fastsatte beskyttelsesforanstaltninger.

Videregivelse

Dine oplysninger behandles udelukkende af ansatte, der har fået udtrykkelig autorisation af den Dataansvarlige iht. artikel 29 i GDPR.

Dine oplysninger kan videregives til tredjepart, der er lovligt udpeget til at være Databehandler, bl.a.:

  • Eksterne personer, der beskæftiger sig med udvikling, support og vedligeholdelse af webstedets databaser og som leverer hostingtjenester;
  • Tekniske og kommercielle medarbejdere.

Dine personoplysninger udbredes ikke på nogen måde.

Opbevaringsperiode af oplysninger

Dine oplysninger opbevares i henhold til følgende retningslinjer:

  • I den tid, det er nødvendigt for at kunne udføre de ønskede tjenesteydelser.

Overførsel af oplysninger til lande uden for UE

Dine personoplysninger opbevares hos vores sæde, der befinder sig i Italien.

Den Dataansvarlige

Den Dataansvarlige er Calzificio Pinelli S.r.l. med hjemsted i Via Germania, 11 – 46042 Castel Goffredo (MN), Italien - tlf. 0039.0376788411 - e-mail: info@solidea.com

Dine rettigheder

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af den dataansvarlige (retten til at blive glemt), at behandlingen begrænses, at personoplysningerne opdateres, at de berigtiges, ret til dataportabilitet, at du kan gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, der angår dig, samt at du generelt kan udøve dine rettigheder iht. artiklerne 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i GDPR, der kan hentes på følgende link.

For at du kan gøre brug af dine rettigheder, skal du sende et brev til understående adresse eller en e-mail til info@solidea.com.

Du kan skrive en indberetning eller en klage ved at henvende dig til Autorità Garante della Privacy (datatilsynsmyndighed), der har sæde i Piazza Venezia 11 - 00186 ROM – e-mail: urp@gpdp.it

Vidste du, at vores produkter er OEKO-TEX certificerede?

Produkterne fra Solidea med den gradvise kompression er produceret med stof, der er fremstillet med revolutionerende teknikker

Solidea er i færd med at træffe væsentlige foranstaltninger i sin virksomhedspolitik, der er rettet mod hensynet til økosystemet