Home > Info

Privacybeleidsformulier

Kennisgeving betreffende de persoonsgegevensver-werking krachtens artikel 13-14 EU-Verordening 2016/679

CALZIFICIO PINELLI S.R.L (hierna de Houder) in de hoedanigheid van de Houder van de verwerking van uw persoonsgegevens, volgens en met effect van de EU-Verordening 2016/679, hierna “GDPR” genoemd, informeert u bij deze dat de genoemde verordening voorziet in de bescherming van de betrokkenen betreffende de verwerking van de persoonsgegevens en dat deze verwerking gebaseerd is op het beginsel van juistheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van uw vertrouwelijkheid en uw rechten.

Doelen en rechtsgrondslag van de verwerking:

Uw persoonsgegevens kunnen, met uw voorafgaande toestemming, voor het volgende doel worden gebruikt:

  • Om gevolg te geven aan uw verzoek om contact of informatie dat via een bericht is ingediend dat in een vrij veld van dit formulier moet worden ingevoerd;

De gegevensverstrekking is nodig om aan uw verzoek gevolg te kunnen geven.

Verwerkingswijzen

Uw persoonsgegevens kunnen op de volgende wijzen worden verwerkt:

  • Verwerking door middel van bedrijfsinformatica-systemen en ontvangst van het bericht per elektronische bedrijfspost.
  • Manuele verwerking met papieren archieven.

Elke verwerking vindt plaats met inachtneming van de wijzen volgens artikel 6, 32 van de GDPR en door aanvaarding van de passende vastgestelde veiligheidsmaatregelen.

Communicatie

Uw gegevens zullen alleen door personeel worden verwerkt dat hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen van de Houder volgens artikel 29 van de GDPR.

Uw gegevens kunnen aan derden worden gecommuniceerd die door de Verwerkingsverantwoordelijke naar behoren zijn benoemd, in het bijzonder aan:

  • Externe entiteiten die zich bezighouden met de ontwikkeling, assistentie en onderhoud van de database van de website en die hostingdiensten leveren;
  • Techniche en commerciële medewerkers.

Uw persoonsgegevens zullen op geen enkele manier worden verspreid.

Bewaringsduur van de gegevens

Uw gegevens zullen worden bewaard volgens de hiernavolgende logica’s:

  • Voor de tijd die nodig is om de gevraagde diensten uit te voeren.

Gegevensoverdracht in niet-EU-landen

Uw persoonsgegevens worden op onze zetel bewaard, gelegen in Italië.

Gegevensverwerkingshouder

De verwerkingshouder is Calzificio Pinelli S.r.l. met wettelijke zetel in Via Germania, 11 – 46042 Castel Goffredo (MN), Italië – Tel. 0039.0376788411 - e-mail: info@solidea.com

Uw rechten

U heeft het recht om van de houder de wissing (recht op vergetelheid), beperking, bijwerking, rectificatie, overdraagbaarheid, bezwaar tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te verkrijgen. Eveneens kunt u in het algemeen alle rechten uitoefenen die in art.15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22 van de GDPR zijn bepaald en die via de volgende link kunnen worden geraadpleegd.

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u een communicatie naar het hierna genoemd adres sturen of een e-mail naar info@solidea.com.

U kunt een melding of klacht indienen door zich te wenden tot de Toezichthoudende Autoriteit voor de gegevensbescherming met zetel in Piazza Venezia, 11 - 00186 ROME – e-mail: urp@gpdp.it

Weet je dat onze producten OEKO-TEX gecertificeerd zijn?

De Solidea producten met graduele compressie zijn weefsels die met revolutionaire technieken zijn vervaardigd

Solidea neemt belangrijke acties betreffende haar bedrijfspolitiek met betrekking tot het respect van het ecosysteem

De Solidea producten zijn volgens de wettelijke voorschriften van de belasting aftrekbaar