De ethische Code van Solidea
by Calzificio Pinelli SRL

Regels en principes
die ons elke dag begeleiden

De bedrijfsethische code is een van de zelfreguleringsinstrumenten die steeds vaker door bedrijfsorganisaties in alle sectoren wordt gebruikt en vormt de bijlage bij het organisatiemodel, model van overeenkomstig wetsbesluit nr. 231/2001.

Calzificio Pinelli SRL heeft deze kans willen grijpen voor een betere bescherming van de medewerkers die bij de bedrijfsactiviteiten zijn betrokken en om de eigenaren van het bedrijf zelf te beschermen.

De bedrijfsethische code is een document dat op vrijwillige basis in een professionele omgeving is opgesteld en aangenomen, met als doel een aantal ethische en sociale normen te definiëren. De regels, die door het bedrijf worden opgesteld, zijn per definitie een aantal beginselen waarin de ethisch-sociale verantwoordelijkheden van haar leden zowel extern als binnen de organisatie, worden vastgelegd.

Een bedrijfsethische code vertegenwoordigt het Handvest van de rechten en plichten waaraan zowel de werknemer als de werkgever van een bedrijf zich noodzakelijkerwijs moeten houden. De innerlijke betekenis van dit document ligt in het feit dat het op vrijwillige basis is opgesteld: het is een essentieel onderdeel, aangezien het vaststelt dat de beginselen die daarin zijn opgenomen niet wettelijk bindend zijn, maar eerder regels zijn waarmee gebruiken en gedragingen kunnen worden bepaald van de leden van de organisatie.

Verantwoordelijkheid, transparantie, correctheid en waardering van het personeel zijn de basis waarop ons Bedrijf drijft. Fundamentele waarden die ons in staat stellen om, dag na dag, onze toekomst te laten groeien

Enzo Pinelli, President

Klik op onderstaande knop en lees onze ethische code

Start de download