Heb je hulp nodig? Bel ons op 00800-04082004

Login 0Winkelwagen
Home > Info

Privacybeleid

Privacybeleid website www.solidea.com verstrekt volgens artikel 13 van de EU-verordening 679/2016

CALZIFICIO PINELLI S.R.L (hierna de Houder) verstrekt u volgens artikel 13 van de EU-verordening 679/2016 (GDPR) informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens het bezoek aan de website www.solidea.com

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Navigatiegegevens

De voor de functie van deze Website gebruikte informaticaystemen en softwareprocedures verzamelen tijdens hun normale werk een aantal persoonsgegevens waarvan de doorgifte impliciet voortvloeit uit het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Dit is informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar die, vanwege de precieze aard en de verwerking en associatie ervan met gegevens in het bezit van derden, de identificatie van de gebruikers mogelijk zou kunnen maken.

Tot deze categorie van gegevens behoren de IP-adressen of de domeinnamen van de computers die de gebruikers gebruiken voor de verbinding met de website, de adressen van het notatiesysteem URI (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde hulpmiddelen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het antwoordbestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (goed voltooid, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de informatica-omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het onttrekken van statistische informatie over het gebruik van de website en om er de correcte functie van te controleren.

De gegevens zouden kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid van hypothetische cybermisdaden tegen de website vast te stellen.

Vrijwillig verstrekte gegevens

In de secties “nieuwsbrief”, “contacten en registeren” wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval zal u de kennisgeving volgens art. 13 van de GDPR betreffende de Persoonsgegevensverwerking met betrekking tot het nagestreefde doel worden verstrekt.

Cookies

De informatie betreffende het gebruik van cookies op onze website zijn te vinden via de volgende url https://www.solidea.com/cookie-policy-nl.php

Gegevensverstrekking

Afgezien van wat voor de navigatiegegevens is vermeld, is de gegevensverstrekking voor verdere verwerkingsdoelen facultatief. Weigering om de gegevens te verstrekken kan tot gevolg hebben dat aan dergelijke verdere doelen niet kan worden voldaan, in het bijzonder zal het niet mogelijk zijn om beroep te doen op de nieuwsbriefdienst of het contactformulier te gebruiken.

Doelen van de verwerking en reikwijdte van de communicatie van de persoonsgegevens

De Houder zal de persoonsgegevens verwerken:

 • Om de navigatie van de website mogelijk te maken;
 • Voor de technische en commerciële administratie van de website;
 • Om op eventuele verzoeken van de gebruikers voor contact of informatie te antwoorden;
 • Om op eventuele verzoeken van de gebruikers voor inschrijving van de nieuwsbrief te antwoorden;
 • Om de e-commerce functie te gebruiken die tot doel de aankoop van onze producten heeft.

Verwerkingswijzen

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt met behulp van bedrijfsinformatica-instrumenten, papieren archieven en met door derden beheerde informatica-instrumenten.
Uw gegevens zullen verwerkt worden door werknemers en medewerkers als bevoegde personen voor de verwerking volgens artikel 29 van de GDPR.
Volgens artikel 32 van de GDPR worden specifieke veiligheidsmaatregelen inachtgenomen tegen gegevensverlies, onrechtmatige en ongepaste gebruiken en ongeautoriseerde toegangen.

Gegevenscommunicatie

Uw gegevens, die onderwerp zijn van de verwerking, kunnen aan de Entiteiten worden gecommuniceerd die contractueel met de Houder binnen de Europese Unie zijn verbonden.
De gegevens kunnen worden gecommuniceerd aan derden die tot de volgende categorieën behoren:

 • Platformbeheerders die Sociale Netwerk- of Analysediensten verstrekken;
 • Bedrijven die de hostingdiensten betreffende de database van de website verstrekken, de servers bevinden zich in Italië bij Server Farms die gecertificeerd zijn volgens de richtlijnen ISO 9001:2015 en ISO 27001:2013;
 • Bedrijven die in outsourcing de database van de website beheren;
 • Platformen die diensten bieden voor het versturen van de nieuwsbrieven;
 • Consulenten en Freelancers, ook in geassocieerde vorm;
 • Externe medewerkers met commerciële en technische functies;
 • Autoriteiten voor de openbare veiligheid.

De entiteiten die tot de bovenste categorieën behoren treden op als Verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens volgens artikel 28 van de GDPR of als Medehouders van de Verwerking volgens artikel 26 van de GDPR of functioneren in volledige autonomie als afzonderlijke Verwerkingshouders. De lijst van eventuele verantwoordelijken is constant bijgewerkt en bij onze zetel verkrijgbaar.

Uw gegevens zullen op geen enkele manier worden verspreid.

Gegevensoverdracht in niet-EU-landen

Uw persoonsgegevens worden bij data centers bewaard die zich in Italië bevinden, maar ook bij providers die hosting- of analysediensten leveren met zetels in niet-EU-landen. De providers in kwestie zijn lid van de EU-US Privacy Shield overeenkomst die de gegevensoverdracht in volle zekerheid legitimeert.

Gegevensverwerkingshouder

De verwerkingshouder is Calzificio Pinelli S.r.l. met wettelijke zetel in Via Germania, 11 – 46042 Castel Goffredo (MN), Italië – Tel. 0039.0376788411 - e-mail: info@solidea.com

Uw rechten

U heeft het recht om van de houder de wissing (recht op vergetelheid), beperking, bijwerking, rectificatie, overdraagbaarheid, bezwaar tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te verkrijgen. Eveneens kunt u in het algemeen alle rechten uitoefenen die in artikelen 15,16,17,18,19, 20, 21, 22 van de GDPR zijn bepaald en die via de volgende link kunnen worden geraadpleegd.

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u een communicatie naar het hierna genoemd adres sturen of een e-mail naar info@solidea.com

U kunt een melding of klacht indienen door zich te wenden tot de Toezichthoudende Autoriteit voor de gegevensbescherming met zetel in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROME – e-mail: urp@gpdp.it

Weet je dat onze producten OEKO-TEX gecertificeerd zijn?

De Solidea producten met graduele compressie zijn weefsels die met revolutionaire technieken zijn vervaardigd

Solidea neemt belangrijke acties betreffende haar bedrijfspolitiek met betrekking tot het respect van het ecosysteem

De Solidea producten zijn volgens de wettelijke voorschriften van de belasting aftrekbaar