Duurzaamheid is een van de meest besproken onderwerpen als men het heeft over de toekomst van onze planeet, maar het zijn de concrete acties die het verschil kunnen betekenen.

De ziel van Solidea wordt steeds “groener”.

Omdat elk en iedereen verantwoordelijk is voor de zorg voor onze wereld.
Ook de keuzes van elk individu zijn belangrijk opdat zich een cultuur van duurzaamheid verspreidt die echte voordelen brengt.

Dr. Luca Pinelli, CEO van Solidea

De De groene ziel van Solidea

 • Het Solidea woud schiet in Kenia haar wortels

 • De verpakking van onze producten worden duurzaam

 • Optimalisering van de productieprocessen met de Levenscyclusanalyse

 • Beter beheer van de opslagprocessen om het gebruik van karton terug te brengen

 • Optimalisering verpakkingen en groene verzendingen

 • Het nieuwe 467 kWp fotovoltaïsch systeem

Het Solidea woud schiet in Kenia haar wortels

Solidea heeft zich aangesloten aan een programma van herbebossing van Treedom, een jonge en dynamische startup die vanaf 2010 actief is en die particulieren en bedrijven de gelegenheid geeft om bomen “op afstand” te planten en deze online te volgen, dankzij de geolokalisatie, op een transparante en leuke manier, met het doel om het milieu te helpen en de betrokken lokale gemeenschappen nieuwe kansen te bieden.

Zo ontspringt het Solidea Woud in Kenia, een inzet die in de tijd zal voortduren, om het Solidea Woud voortdurend uit te breiden door periodiek meer bomen toe te voegen, om steeds meer de biodiversiteit te beschermen en voor de CO2-reductie, met de relatieve voordelen voor de hele planeet.

In het bijzonder zullen de vruchtbomen door kleine coöperaties van landbouwers worden verzorgd, en zullen ze op het grondgebied bijdragen tot het voortbrengen van voedsel, opleiding, werk en inkomsten.
Naast de onmiddellijke voordelen voor het gebied, is het bevestigd dat elke 1000 bomen 360.000 kg. CO2 in 20 jaar compenseren.

Ontdek het Solidea woud

De verpakking van onze producten worden duurzaam

De verpakkingen van onze producten worden duurzaam omdat we zijn begonnen met het gebruik van alleen papier dat afkomstig is uit wouden die op verantwoorde wijze volgens strenge omgevings-, economische-, en sociale beginselen worden beheerd, omdat bomen een waardevol goed zijn. Verder zijn we overgeschakeld op digitalisering voor catalogussen en brochures, en voor al het materiaal dat niet noodzakelijkerwijs op papier gedrukt hoeft te worden.

Wij optimaliseren de productieprocessen met de Levenscyclusanalyse

Ons project is een platform dat procedures aanwendt die door internationale instanties worden gecertificeerd opdat onze gevoeligheid en bewustzijn ten opzichte van het milieu een concreet en productief inspanning zijn.

Daarom hebben wij de productieprocessen met de LCA methode (Levenscyclusanalyse) getoetst, de standaard op internationaal niveau waarmee de mogelijke impacten op het milieu en de volksgezondheid kunnen worden berekend, die met een goed of een dienst zijn verbonden, op basis van het respectievelijke gebruik van hulpbronnen en van de uitstoten.

Op basis van wat uit de studie is gebleken, hebben wij alle maatregelen getroffen die nodig zijn om ook in de productie - en distributieprocessen echt, daadwerkelijk groen te zijn.

Vandaag al is de electriciteit die in het bedrijf wordt gebruikt volledig afkomstig van hernieuwbare bronnen met een reductie van de CO2 uitstoten van 22%.

Met ons #solideaforest wordt het mogelijk gemaakt om 360.000 kg CO2 in 20 jaar te compenseren.

Maar daar laten we het niet bij: elk jaar zal Solidea belangrijke investeringen in duurzaamheid doen om de eigen impact op het milieu zoveel mogelijk te verminderen.

Wij verbeteren het beheer van de opslagprocessen om het gebruik van karton terug te brengen

Wij hebben ook aandacht voor het beheer van ons magazijn, dat is geautomatiseerd dankzij de aanwending van 4 robotten die alleen dozen van duurzaam plastic gebruiken die eenmalig zijn geproduceerd en voortdurend worden hergebruikt.

Sinds de installatie van de eerste robot Charlie in 2004 tot 2023 hebben we een besparing behaalt van:

 • 1.009.655 kartonnen dozen
 • 848.714 kg papier
 • 12.674 bomen
 • 373.433.822 l. WATER
 • 6.475.260 kW

Wij optimaliseren de verpakkingen en de verzendingen zijn groen

Ons inzet voor het milieu volgt de producten ook nadat ze ons bedrijf hebben verlaten.

Alle dozen voor de verzendingen zijn uit gerecycled papier.
En voor de levering van onze producten aan de verkooppunten doen wij alleen beroep op koeriers die passende garanties bieden voor het aanwenden van een Groen beleid in het kader van hun werkzaamheden.

Plastic? Ja, maar ...
... alleen gerecycled en gegarandeerd ...
Voor de omslagen waarmee wij het product beschermen zodat ze perfect op bestemming aankomt. En voor alle accessoires en spullen waarvoor stevig en duurzaam materiaal nodig is.

Het nieuwe 467 kWp fotovoltaïsch systeem

Duurzaamheid is nu een urgentie. Drieduizend vierkante meter fotovoltaïsche panelen is voor ons een volgende stap op weg naar energie-optimalisatie.

We zullen ons best blijven doen om onze wereld groener en groener te maken.

Gebruikt dakoppervlak: 3.000 m2
Geïnstalleerd vermogen: 467,40 kWp
vermeden CO2-uitstoot 137,99 t
Gelijkwaardige bomen geplant: 6.338
Eigen verbruik: 57% van de geproduceerde energie
Aan het net teruggeleverde energie: 43%

De tien groene geboden van Solidea

De kwaliteit is een van de kernbeginselen van onze werkzaamheden, gericht op het welzijn van de personen. Het zich daadwerkelijk bezig houden met het welzijn van de planeet om onze kinderen de beste levenskwaliteit te garanderen is dus een natuurlijk en onontkoombaar proces voor ondernemers.
Ons bedrijf past 10 dagelijkse duurzame gewoontes toe omdat het opbouwen van een ecologische gemeenschap niet alleen een noodzaak, maar een spoedzaak is.

Dr. Luca Pinelli, CEO van Solidea

Onderschat jouw inzet niet. De toekomst van het milieu van onze planeet hangt niet alleen af van de beslissingen van de groten der Aarde. Ieder van ons is verantwoordelijk voor zijn eigen levensstijl en elk gedrag heeft een bepaalde impact op de hulpbronnen van ons ecosysteem.
Waarom beginnen wij dan niet onmiddellijk om, op onze eigen kleine manier, keuzes te maken die het verschil kunnen betekenen en die daadwerkelijke voordelen kunnen voortbrengen?

Het is een taak van ieder van ons, niet van de anderen ... Wij zijn de anderen!

Dr. Luca Pinelli, CEO van Solidea