Home > Info

Privacybeleid Nieuwsbrief

Kennisgeving betreffende de persoonsgegevensverwerking krachtens artikel 13-14 EU-Verordening 2016/679

Calzificio Pinelli S.r.l (hierna de Houder) in de hoedanigheid van de Houder van de verwerking van uw persoonsgegevens, volgens en met effect van de EU-Verordening 2016/679, hierna “GDPR” genoemd, informeert u bij deze dat de genoemde verordening voorziet in de bescherming van de betrokkenen betreffende de verwerking van de persoonsgegevens en dat deze verwerking gebaseerd is op het beginsel van juistheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van uw vertrouwelijkheid en uw rechten.

Doelen en rechtsgrondslag van de verwerking:

Uw persoonsgegevens kunnen, met uw voorafgaande toestemming, voor de volgende doelen worden gebruikt:

  • Gevolg geven aan uw verzoek tot inschrijving van onze nieuwsbrief met het doel u te informeren over commerciële offertes, ontwikkeling van nieuwe diensten en producten en de organisatie van evenementen, beurzen, exposities, enz.;

Het verstrekken van gegevens is verplicht voor de inschrijving voor de nieuwsbrief, bij weigering kan uw aanvraag onmogelijk in behandeling worden genomen.

Verwerkingswijzen

Uw persoonsgegevens kunnen op de volgende wijzen worden verwerkt:

  • Door middel van elektronische rekenmachines met gebruik van software systemen die door Derden worden beheerd;
  • Verwerking door middel van bedrijfsinformatica-systemen;
  • Manuele verwerking met papieren archieven.

Elke verwerking vindt plaats met inachtneming van de wijzen volgens artikel 6, 32 van de GDPR en door aanvaarding van de passende vastgestelde veiligheidsmaatregelen.

Communicatie

Uw gegevens zullen alleen door personeel worden verwerkt dat hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen van de Houder volgens artikel 29 van de GDPR. Uw gegevens kunnen aan derden worden gecommuniceerd die door de Verwerkingsverantwoordelijke naar behoren zijn benoemd, in het bijzonder aan:

  • Externe entiteiten die zich bezighouden met de ontwikkeling, assistentie en onderhoud van de database van de website en die hostingdiensten leveren;
  • Derde bedrijven die platformen leveren voor het automatisch versturen van nieuwsbrieven;
  • Techniche en commerciële medewerkers.

Uw persoonsgegevens zullen op geen enkele manier worden verspreid.

Bewaringsduur van de gegevens

Uw gegevens zullen worden bewaard volgens de hiernavolgende logica’s:

  • Uw e-mailadres zal in onze mailinglijsten worden bewaard totdat u vraagt dat deze wordt verwijderd door middel van de hiervoor bestemde functie die in de berichttekst van de nieuwsbrief aanwezig is.

Gegevensverwerkingshouder

De verwerkingshouder is Calzificio Pinelli S.r.l. met wettelijke zetel in Via Germania, 11 – 46042 Castel Goffredo (MN), Italië – Tel. 0039.0376788411 - e-mail: info@solidea.com

Uw rechten

U heeft het recht om van de houder de wissing (recht op vergetelheid), beperking, bijwerking, rectificatie, overdraagbaarheid, bezwaar tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te verkrijgen. Eveneens kunt u in het algemeen alle rechten uitoefenen die in art.15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22 van de GDPR zijn bepaald en die via de volgende link kunnen worden geraadpleegd.
Voor de uitoefening van uw rechten kunt u een communicatie naar het hierna genoemd adres sturen of een e-mail naar info@solidea.com
U kunt een melding of klacht indienen door zich te wenden tot de Toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming met zetel in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROME – e-mail: urp@gpdp.it

Weet je dat onze producten OEKO-TEX gecertificeerd zijn?

De Solidea producten met graduele compressie zijn weefsels die met revolutionaire technieken zijn vervaardigd

Solidea neemt belangrijke acties betreffende haar bedrijfspolitiek met betrekking tot het respect van het ecosysteem