Home > Info

Privacybeleid Registratie

Kennisgeving betreffende de persoonsgegevensverwer-king krachtens artikel 13-14 EU-Verordening 2016/679

CALZIFICIO PINELLI S.R.L. (hierna de Houder) informeert u dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, en die door middel van het inschrijvingsformulier in de sectie « registreren » zijn verzameld, gebaseerd zal zijn op het beginsel van juistheid, rechtmatigheid en transparantie, waarbij uw vertrouwelijkheid en uw rechten beschermd zijn.

Doelen en rechtsgrondslag van de verwerking:

Wij informeren u dat de verzamelde gegevens gebruikt zullen worden voor:

 1. Het gevolg geven aan uw verzoek om voor onze website te worden ingeschreven;
 2. Het uitvoeren van de aankoophandelingen door middel van de e-commerce functies van de website;
 3. Het beheer van de aan- en verkoopshandelingen en van de verzending;
 4. Verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van de wetgeving op financieel en fiscaal gebied;
 5. Customer care dienst-na-verkoop;
 6. Onderzoek naar de mate van tevredenheid van de klanten:
 7. Beheer van geschillen;
 8. Het opsturen van commerciële informatie door middel van nieuwsbrieven, telefonische berichtgeving (SMS, Whatsapp, enz.) en papieren post.

Doel 1 tot en met 5 baseren zich op contractuele of wettelijke verplichtingen, doelen 6 en 7 op het rechtmatig belang van de Verwerkingshouder. Wat betreft het doel bij punt 8 zal u uitdrukkelijk om toestemming worden gevraagd voor de verwerking van uw gegevens.

Het zal altijd mogelijk zijn u voor Nieuwsbriefdienst uit te schrijven door middel van de hiervoor bestemde functies die in de berichttekst van de e-mail aanwezig is.

Verwerkingswijzen

Uw Gegevens zullen hoofdzakelijk met bedrijfsinformatica-instrumenten, papieren archieven en met informatica-systemen die door derden worden beheerd, worden verwerkt. De verwerkingen zullen worden uitgevoerd met inachtneming van de Veiligheidsnormen voorgeschreven in artikel 32 van de GDPR. De Gegevens kunnen, in opdracht van het Bedrijf, door werknemers worden verwerkt die hiervoor van de Verwerkingshouder uitdrukkelijk toestemming hebben verkregen, volgens artikel 29 van de GDPR.

Gegevenscommunicatie

De Gegevens kunnen worden gecommuniceerd aan:

 • Bedrijven die zich bezig houden met het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van de website;
 • Platformen die zich bezig houden met het versturen van de nieuwsbrieven;
 • Providers die hostingdiensten verstrekken met Server Farms die zich in Italië bevinden;
 • Consulenten en Freelancers, ook in geassocieerde vorm;
 • Openbare en/of particuliere ondernemingen aan wie communicatie nodig is voor de nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Expediteurs, vervoerders, Post, enz.

Bovenstaande Entiteiten zijn uitdrukkelijk als externe Verwerkingsverantwoordelijken benoemd volgens artikel 28 van de GDPR of handelen als autonome Verwerkingshouders.

Bewaringsduur van de gegevens

Uw gegevens zullen worden bewaard volgens de hiernavolgende logica’s:

 • toepassing van de wettelijke verplichtingen voor bewaring van de boekhoudkundige-fiscale documentatie
 • uw e-mailadres zal in onze mailinglijsten worden bewaard totdat u besluit zich hieruit te verwijderen door middel van de hiervoor bestemde functie die in het formulier van de nieuwsbrief aanwezig is.

Gegevensverwerkingshouder

De verwerkingshouder is Calzificio Pinelli S.r.l. met wettelijke zetel in Via Germania, 11 – 46042 Castel Goffredo (MN), Italië – Tel. 0039.0376788411 - e-mail: info@solidea.com

Uw rechten

U heeft het recht om van de houder de wissing (recht op vergetelheid), beperking, bijwerking, rectificatie, overdraagbaarheid, bezwaar tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te verkrijgen. Eveneens kunt u in het algemeen alle rechten uitoefenen die in art.15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22 van de GDPR zijn bepaald en die via de volgende link kunnen worden geraadpleegd.

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u een communicatie naar het hierna genoemd adres sturen of een e-mail naar info@solidea.com.

U kunt een melding of klacht indienen door zich te wenden tot de Toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming met zetel in Piazza Venezia, 11 - 00186 ROME – e-mail: urp@gpdp.it

Weet je dat onze producten OEKO-TEX gecertificeerd zijn?

De Solidea producten met graduele compressie zijn weefsels die met revolutionaire technieken zijn vervaardigd

Solidea neemt belangrijke acties betreffende haar bedrijfspolitiek met betrekking tot het respect van het ecosysteem