Home > Info

Informationsskrivelse om Databeskyttelse Registrering

Informationsskrivelse om behandling af personoplysninger iht. artiklerne 13-14 i forordning (EU) 2016/679

CALZIFICIO PINELLI S.R.L. (i det følgende Dataansvarlig) gør dig opmærksom på, at behandlingen af dine personoplysninger, der indsamles gennem tilmeldingsformularen, når du registrerer dig, er i overensstemmelse med principperne om korrekthed, lovlighed og gennemsigtighed, idet vi tager hensyn til at beskytte din fortrolighed og dine rettigheder.

Formålet med behandlingen og retsgrundlaget for behandlingen

Vi ønsker at gøre dig opmærksom på, at de indsamlede oplysninger bruges til at:

 1. Efterkomme din anmodning om registrering på vores websted;
 2. Foretage handel vha. webstedets e-handel funktion;
 3. Håndtere salgs-, købs- og forsendelsestransaktioner;
 4. Efterkomme krav iht. reglerne på regnskabs- og skatteområdet;
 5. Yde kundeservice og support efter salg;
 6. Måle graden af kundetilfredshed;
 7. Forvalte tvister;
 8. Tilsende reklamer i nyhedsbrevet, beskeder (SMS, Whatsapp, osv.) og breve.

Formålene fra 1 til 5 er kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser. Formålene 6 og 7 er den Dataansvarliges legitime interesse i behandlingen. Opfyldelsen af formålet i punkt 8 kan kun ske på baggrund af dit udtrykkelige samtykke til behandling af dine oplysninger.

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at benytte afmeldingsfunktionen i e-mailen.

Metoder til behandling

Oplysningerne behandles næsten udelukkende med selskabernes it-værktøjer, papirarkiver og med it-systemer håndteret af tredjepart. Behandlingen sker på baggrund af Beskyttelsesforanstaltningerne indeholdt i artikel 32 i GDPR. Oplysningerne kan behandles på vegne af selskabet af ansatte, der har fået udtrykkelig autorisation af den Dataansvarlige iht. artikel 29 i GDPR.

Videregivelse af oplysninger

Oplysningerne kan videregives til:

 • Selskaber, der beskæftiger sig med administration, vedligeholdelse og udvikling af webstedet;
 • Platforme, der beskæftiger sig med tilsendelse af nyhedsbreve;
 • Leverandører, der leverer hostingtjenester med serverfarme i Italien;
 • Konsulenter og selvstændige, også som partnere;
 • Offentlige og/eller private organer, hvor videregivelsen er nødvendig til opfyldelse af lov-mæssige forpligtelser;
 • Speditører, transportører, postvæsenet, osv.

Ovenstående personer er udtrykkeligt udpeget til at være eksterne Databehandlere iht. artikel 28 i GDPR. De kan også arbejde som selvstændige Dataansvarlige.

Opbevaringsperiode af oplysninger

Dine oplysninger opbevares i henhold til følgende retningslinjer:

 • gennemførelse af gældende lovbestemte krav om opbevaring af regnskabs- og skattebilag.
 • Din e-mailadresse opbevares på vores maillister, indtil du bestemmer dig til at afmelde dig ved at benytte funktionen indeholdt i nyhedsbrevet.

Den Dataansvarlige

Den Dataansvarlige er Calzificio Pinelli S.r.l. med hjemsted i Via Germania, 11 – 46042 Castel Goffredo (MN), Italien - tlf. 0039.0376788411 - e-mail: info@solidea.com

Dine rettigheder

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af den dataansvarlige (retten til at blive glemt), at behandlingen begrænses, at personoplysningerne opdateres, at de berigtiges, ret til dataportabilitet, at du kan gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, der angår dig, samt at du generelt kan udøve dine rettigheder iht. artiklerne 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i GDPR, der kan hentes på følgende link.

For at du kan gøre brug af dine rettigheder, skal du sende et brev til understående adresse eller en e-mail til info@solidea.com.

Du kan skrive en indberetning eller en klage ved at henvende dig til Autorità Garante della Privacy (datatilsynsmyndighed), der har sæde i Piazza Venezia, 11 - 00186 ROM – e-mail: urp@gpdp.it

Vidste du, at vores produkter er OEKO-TEX certificerede?

Produkterne fra Solidea med den gradvise kompression er produceret med stof, der er fremstillet med revolutionerende teknikker

Solidea er i færd med at træffe væsentlige foranstaltninger i sin virksomhedspolitik, der er rettet mod hensynet til økosystemet