Etisk Kodeks fra Solidea
by Calzificio Pinelli SRL

Regler og principper
der hver dag lægger vores kurs

Virksomhedens etiske kodeks udgør et af de selvreguleringsinstrumenter, der stadig oftere anvendes af virksomhedsorganisationerne i alle sektorer, og udgør bilaget til den organisatoriske model, model ifølge lovdekret 231/2001.

Calzificio Pinelli SRL har besluttet at tilslutte sig denne mulighed med henblik på at opnå en øget beskyttelse af medarbejderne, der involveres i virksomhedens aktivitet, og til beskyttelse af selve virksomhedens ejere.

Virksomhedens etiske kodeks er et dokument, der er udarbejdet og accepteret på frivillig basis i et fagligt miljø, med det formål at definere en række regelsæt af etisk og social karakter. Reglerne, som redigeres af virksomheden, er pr. definition en række principper, der fastsætter det etiske-sociale ansvar for sine medlemmer, såvel udadtil som internt i organisationen.

En virksomheds etiske kodeks udgør Charteret for de rettigheder og pligter som de ansatte såvel som virksomhedens arbejdsgiveren nødvendigvis skal overholde. Den dybere betydning med dette dokument ligger i, at det realiseres på frivillig basis: Der er tale om et grundlæggende element, i og med at det fastslår, at principperne heri ikke er bindende i henhold til loven, men derimod er regler, der fastsætter skik og opførsel for organisationens medlemmer.

Ansvarlighed, gennemsigtighed, korrekthed og valorisering af personaleressourcerne er hjørnestenene, som vores Virksomheds fundament hviler på. Grundlæggende værdier, som dag efter dag gør det muligt at udvikle vores fremtid

Enzo Pinelli, Præsident

Klik på den nedenstående knap og opdag vores etiske kodeks

Start download