Home > Info

Informationsmeddelande om dataskydd PÅ

Informationsmeddelande om dataskydd på webbplatsen www.solidea.com upprättad i enlighet med artikel 13 i Förordning (EU) 2016/679

CALZIFICIO PINELLI S.R.L. (nedan kallad den personuppgiftsansvarige) tillhandahåller härmed, i enlighet med artikel 13 i Förordning (EU) 2016/679 (GDPR), information om hur dina personuppgifter behandlas vid besök på webbplatsen www.solidea.com.

Insamling och behandling av personuppgifter

Navigeringsuppgifter

De datorsystem och mjukvaruprocedurer som behövs för funktionen av denna webbplats erhåller normalt vissa personuppgifter som överförs implicit vid användningen av kommunikationsprotokollen för Internet. Det handlar om information som inte samlas in för att kopplas samman med identifierade registrerade men som på grund av sin karaktär och genom bearbetningar och sammankopplingar med uppgifter från tredjeparter kan göra det möjligt att identifiera användarna.

Till denna kategori av uppgifter hör IP-adresserna eller domännamnen på webbplatsanvändarnas datorer, URI-adresserna (Uniform Resource Identifier) för efterfrågade resurser, tidpunkten för förfrågan, den använda metoden för att skicka förfrågan till servern, storleken på svarsfilen, sifferkoden som visar status på datasvaret från servern (lyckades, fel o.s.v.) och andra parametrar avseende användarens operativsystem och datormiljö.

Dessa uppgifter används endast i syfte att ta fram statistisk information över webbplatsens användning och för att kontrollera att webbplatsen fungerar korrekt.

Uppgifterna kan komma att användas för att fastställa vem som är ansvarig vid ett eventuellt dataintrång på webbplatsen.

Cookies

Information angående användningen av cookies på vår webbplats finns på följande url https://www.solidea.com/sv/cookie-policy-sv

Lämnande av uppgifter

Lämnandet av uppgifter i ytterligare behandlingssyften är frivilligt med undantag för vad som specificeras för navigeringsuppgifter. Om du väljer att inte lämna några uppgifter kan detta medföra att det blir omöjligt att uppnå dessa ytterligare syften, framförallt går det inte att ansluta sig till nyhetsbrevstjänsten eller använda kontaktformuläret.

Syfte med behandlingen och ram för tillhandahållande av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige kommer att behandla personuppgifterna:

 • För att möjliggöra navigeringen på webbplatsen.
 • För den tekniska och affärsmässiga förvaltningen av webbplatsen.
 • För att besvara eventuella kontakt- eller informationsförfrågningar från användarna.
 • För att besvara eventuella förfrågningar om anmälan till nyhetsbrevet från användarna.
 • För att använda e-handelsfunktionen för köp av våra produkter.

Metoder för behandling

Dina personuppgifter kommer att behandlas med företagets datorverktyg, genom fysiska arkiv och med datorverktyg som hanteras av tredjeparter.

Dina uppgifter kommer att behandlas av arbetstagare och samarbetspartner som är auktoriserade att utföra behandlingen i enlighet med artikel 29 GDPR.

I enlighet med artikel 32 GDPR vidtas specifika säkerhetsåtgärder för att förebygga förlust av uppgifter, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst.

Tillhandahållande av uppgifter

Dina uppgifter, som är föremål för behandlingen, kan komma att tillhandahållas personer inom Europeiska unionen som genom avtal är kopplade till den personuppgiftsansvarige.

Uppgifterna kan komma att tillhandahållas tredjemän som tillhör följande kategorier:

 • Plattformsoperatörer som levererar sociala nätverks- eller analystjänster.
 • Företag som levererar värdtjänster avseende webbplatsens databas. Servrarna är placerade i Italien hos serverfarmar som är certifierade enligt standarderna ISO 9001:2015 och ISO 27001:2013.
 • Företag som hanterar webbplatsens databas genom utlokalisering.
 • Plattformar som levererar tjänster för utskick av nyhetsbrev.
 • Konsulter och oberoende yrkesutövare även i associerad form.
 • Externa samarbetspartner med affärsmässiga och tekniska funktioner.
 • Myndigheten för allmän säkerhet.

De personer som tillhör ovannämnda kategorier fungerar som personuppgiftsbiträden i enlighet med artikel 28 GDPR eller gemensamt personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 26 GDPR eller handlar helt självständigt i egenskap av fristående personuppgiftsansvariga. Förteckningen över eventuella personuppgiftsbiträden uppdateras ständigt och finns tillgänglig på vårt huvudkontor.

Dina uppgifter kommer inte att spridas på något sätt.

Överföring av uppgifter till länder utanför Europeiska unionen

Dina personuppgifter lagras hos datacentra i Italien, men även hos leverantörer som levererar värd- eller analystjänster med huvudkontor i länder utanför Europeiska unionen. Leverantörerna i fråga har samtliga undertecknat avtalet UE-US om sekretessköld som legitimerar överföringen på ett fullständigt säkert sätt.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Calzificio Pinelli S.r.l., med säte på Via Germania, 11 – 46042 Castel Goffredo (MN), Italien – Tfn 0039.037678841 – E-post: info@solidea.com

Dina rättigheter

Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få dina personuppgifter raderade (rätten att bli bortglömd), begränsade, uppdaterade, rättade och bli föremål för portabilitet. Du har rätt att göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas och kan generellt utöva samtliga rättigheter enligt artiklarna 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 GDPR, som kan konsulteras via följande länk.

För att utöva dina rättigheter kan du skicka ett brev till nedan angiven adress eller ett e-postmeddelande till info@solidea.com.

Du kan lämna in en rapport eller ett klagomål till Autorità Garante della Privacy (tillsynsmyndigheten), med huvudkontor på Piazza Venezia 11 – 00187 ROM – e-post: urp@gpdp.it

Vet du om att våra produkter är OEKO-TEX-certifierade?

Produkterna från Solidea med graderad kompression är vävnader som är tillverkade med revolutionerande tekniker

Solidea gör ansenliga ingrepp i sin företagspolicy när det gäller respekten för ekosystemet