Home > Info

Informationsmeddelande Arbeta hos oss

Informationsmeddelande om behandlingen av personuppgifter enligt artiklarna 13–14 i Förordning (EU) 2016/679

CALZIFICIO PINELLI S.R.L. (nedan kallad den personuppgiftsansvarige) i egenskap av personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, i enlighet med och i den mening som avses i Förordning (EU) 2016/679 (nedan kallad ’GDPR’), vill härmed informera dig om att nämnda lagstiftning föreskriver skydd för de registrerade vid behandlingen av personuppgifter och att denna behandling ska styras av principerna om korrekthet, laglighet och öppenhet samt skydd av din konfidentialitet och dina rättigheter.

Syfte med behandlingen och juridisk grund för behandlingen:

Dina personuppgifter kan komma att användas i följande syfte:

  • Val av kandidater till lediga jobbpositioner.

Lämnande av uppgifter är nödvändigt för att kunna följa upp din förfrågan.

Metoder för behandling

Dina personuppgifter kan komma att behandlas på följande sätt:

  • Behandling med hjälp av företagets datorsystem och mottagning av meddelandet via företagets e-post
  • Manuell behandling med hjälp av fysiska arkiv.

All behandling sker i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 6 och 32 GDPR och genom antagande av lämpliga föreskrivna säkerhetsåtgärder.

Tillhandahållande

Dina uppgifter kommer att behandlas enbart av personal som uttryckligen har auktoriserats av den personuppgiftsansvarige i enlighet med artikel 29 GDPR.

Dina uppgifter kommuniceras inte till andra personer än personuppgiftsansvarig.

Dina personuppgifter kommer inte att spridas på något sätt.

Period under vilken uppgifterna lagras

Dina uppgifter kommer att lagras enligt följande logik:

  • Mottagna CV lagras som längst i 5 år från mottagandet

Överföring av uppgifter till länder utanför Europeiska unionen

Dina personuppgifter lagras på vårt säte som är beläget i Italien.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Calzificio Pinelli S.r.l., med säte på Via Germania, 11 – 46042 Castel Goffredo (MN), Italien – Tfn 0039.037678841 – E-post: info@solidea.com

Dina rättigheter

Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få dina personuppgifter raderade (rätten att bli bortglömd), begränsade, uppdaterade, rättade och bli föremål för portabilitet. Du har rätt att göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas och kan generellt utöva samtliga rättigheter enligt artiklarna 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 GDPR, som kan konsulteras via följande länk.

För att utöva dina rättigheter kan du skicka ett brev till nedan angiven adress eller ett e-postmeddelande till info@solidea.com.

Du kan lämna in en rapport eller ett klagomål till Autorità Garante della Privacy (tillsynsmyndigheten), med huvudkontor på Piazza Venezia 11 – 00186 ROM – e-post: urp@gpdp.it

Vet du om att våra produkter är OEKO-TEX-certifierade?

Produkterna från Solidea med graderad kompression är vävnader som är tillverkade med revolutionerande tekniker

Solidea gör ansenliga ingrepp i sin företagspolicy när det gäller respekten för ekosystemet