Home > Info

Ångerrätt och återbetalnings

Ångerrätt och återbetalnings- eller bytesrätt för privatkunder

Denna rätt består av möjligheten, uteslutande till konsumentens fördel, att ångra inköpet under förutsättning att den artikel som man vill lämna tillbaka är hel och aldrig har använts.

För att returnera de inköpta produkterna måste konsumenten bifoga förfrågningsformuläret för ångerrätt, återbetalnings- och bytesrätt till frakten. (klicka här för att ladda ned det).

Vid mottagandet av varorna ska Kunden kontrollera att:

  1. kartongerna är hela;
  2. tejpen med märket Solidea som försluter kartongen är perfekt hel och även att kartongen är intakt.

I motsatt fall måste konsumenten acceptera leveransen med förbehåll och verifiera om eventuella produkter är skadade eller saknas.
Leveransen ska avvisas om det är uppenbart att paketet har manipulerats.
I motsatt fall ansvarar Solidea inte för eventuella produkter som är skadade eller saknas.

Vid bristfälliga produkter byter Solidea ut den bristfälliga produkten endast om defekten kan tillskrivas produktionsfel. De bristfälliga styckena (produktionsdefekter hos den ursprungliga varan) av produkter med märket Solidea byts ut helt kostnadsfritt. De bristfälliga styckena måste returneras direkt till företaget med uppgift om kunden som har upptäckt defekterna. De artiklar som ersätter de bristfälliga produktparen skickas gratis direkt till kunden av Calzificio Pinelli srl först när de defekta styckena har mottagits och analyserats.

Om Calzificio Pinelli Srl inte mottar de bristfälliga styckena, kan inget byte göras.

Inget byte sker:

  • om produkten har burits/använts,
  • om defekten följer av normal användning av produkten (slitage, nötning o.s.v.)
  • för det fall produkten har använts felaktigt

Produkten som har burits om än endast för att prova storleken kan inte bytas av hygienskäl eftersom det är ett underklädesplagg som kommer i direkt kontakt med huden.

Tillvägagångssätt för att utöva ångerrätten

Ångerrätten kan utövas när som helst efter det att inköpsproceduren har avslutats genom att meddela Solidea om avsikten att utöva denna rätt och skicka förfrågningsformuläret för ångerrätt, återbetalnings- och bytesrätt (klicka här för att ladda ned det) inom och senast 14 arbetsdagar från mottagandet av varorna på följande sätt:

  • via e-mejl till: info@solidea.com;
  • via fax till: +39 0376 770921;
  • via rekommenderat brev med mottagningsbevis till följande adress:
    Calzificio Pinelli Srl - Via Germania, 11 - 46042 Castel Goffredo (MN), Italien.

Inom 14 dagar från mottagandet av varorna för vilka man har begärt ångerrätt, ska konsumenten returnera dem (helt eller delvis) i ett ordinärt postpaket till den ovannämnda adressen. Kunden står för kostnaderna.

Återbetalningen av den summa som eventuellt redan har betalats och motsvarar hela beställningen (inkl. bidraget för fraktkostnader) eller beloppet för de produkter för vilka man har begärt ångerrätt (i detta fall exkl. bidraget för fraktkostnader) kommer att göras på de förvalda sätten senast 20 arbetsdagar från mottagandet av varorna som konsumenten har returnerat.

Vet du om att våra produkter är OEKO-TEX-certifierade?

Produkterna från Solidea med graderad kompression är vävnader som är tillverkade med revolutionerande tekniker

Solidea gör ansenliga ingrepp i sin företagspolicy när det gäller respekten för ekosystemet