skönet och välbefinnande

Elastisk kompression

fotpump

Det är den mest antika vårdtekniken för åderbråck och lymfatiska åkommor och deras komplikationer. Den baseras på tillämpningen av bandage på de nedre extremiteterna och är effektiv för svullnader i benen orsakade av venös och lymfatisk insufficiens. I vår tid har bandagen delvis ersatts av elastiska strumpor och stöd. Dessa produkter är avgörande för förebyggande och vård av venösa åkommor, lymfödem och deras komplikationer. Dessutom är de grundläggande under den medicinska terapin, det postoperativa förloppet, skleroterapin och vid upprätthållandet av resultatet erhållet av behandlingar som syftar till att reducera ödem som skylls på störningar i lymfsystemet. I förebyggande behandlingar fördröjer eller undviker de att åkomman uppkommer. När åkomman är framskriden reducerar de komplikationerna från rötsår och flebiter. De undviker bildandet av ödem och stärker den "venösa pumpens" effektivitet.

muskulös kalciumpump

Kompression

De elastiska strumporna och de elastiska stöden för extremiteterna komprimerar de ytliga venerna och mikrocirkulationen trycker blodet från de ytliga venerna till den djupa venösa axeln som har en normal funktion. Refluxen till de ytliga venerna reduceras tills den annulleras i förhållande till kompressionen som utövas av stödet. Detta undviker problem med venös stas eller venösa rötsår. För att beskriva denna verkningsmekanism med enklare ord kan man säga att den elastiska kompressionen har en verklig ”pumpeffekt”. Den elastiska kompressionen rekommenderas starkt även för upprätthållandet av resultatet erhållet efter lymfdräneringsbehandlingar i fall med lymfödem genom att förhindra att ny vätska ansamlas och därmed med tiden ökar fibrosen. Kompressionen (i vårt fall den elastiska kompressionen) är kraften som strumpbyxan eller stödet utövar för att komprimera extremiteten, gynna pumpeffekten och hjälpa blodcirkulationen och lymfvätskans cirkulation. Kompressionen mäts i fastställda punkter och uttrycks i millimeter kvicksilver (mmHg). När man talar om kompression avses graderad kompression som avtar uppåt. Kompressionsvärdet är högst vid fotknölen som på läkarspråk heter punkt B. Kompressionen i millimeter kvicksilver som anges på förpackningarna har erhållits i punkt B.

Klassificering av kompressioner

Klassificering av kompressionerDe förebyggande och terapeutiska strumporna, strumpbyxorna och stöden klassificeras, vad gäller kompressionen, enligt den experimentella europeiska standarden UNI ENV 12718. Denna standard ersätter tabellerna i EG-länderna som tilldelade olika tryckvärden.

 

KLASS A förebyggande (10–14 mmHg)

 • personer med predisposition
 • svullna ben
 • telangiektasier
 • modesta ödem

KLASS I lätt (L15-17 mmHg)

 • åderbråck
 • akrocyanos
 • efter skleroterapi av telangiektasier

KLASS I stark (H 18-21 mmHg)

 • stamåderbråck
 • åderbråck med uttalade ödem
 • efter åderbråckskirurgi
 • efter skleroterapi
 • artros i foten och knäet

KLASS II (23-32 mmHg)

 • posttrombotiskt syndrom
 • under behandling av rötsår
 • posttraumatiskt syndrom
 • angiodysplasi
 • djup venös trombos
 • djup venös insufficiens
 • reversibelt lymfödem
 • lipödem

KLASS III (34-46 mmHg)

 • svåra ödem
 • kronisk inflammation i underhuden
 • irreversibelt lymfödem

KLASS IV (>49 mmHg)

 • för allvarligare form av alla redan listade sjukdomar

När graderad kompression inte bör användas

Det avrådes från att använda graderad kompression vid följande sjukdomar:

 • artärsjukdomar: kompression av artärer med reducerad storlek reducerar ytterligare blodgenomströmningen med påföljande värk och reducering av blodtillförseln
 • diabetes med neuropati perifer nervsmärta till följd av störd glukosmetabolism
 • inflammatorisk dermatosrodnande hud, avskavd på ytan, utsöndrande serös vätska
 • pågående rötsår i hudenej orsakat av venös insufficiens
 • kruralt låreksem
 • störningar i den arteriella cirkulationen
 • Raynauds fenomenartärsjukdom med skada på artärväggen

Denier

Anger tvärsnittet (diametern) hos tråden som används för strumpornas och strumpbyxornas textur. Ju lägre denier-tal, desto lättare och skirare är strumpbyxan. Ju högre denier-tal, desto kompaktare, robustare och tåligare är texturen som gör strumpbyxan mindre skir.
SOLIDEA har revolutionerat detta förhållande mellan denier-tal/genomskinlighet. Studier, forskning, utveckling och rätt kombination av trådar har lett till oslagbar mjukhet och genomskinlighet även med mycket höga denier-tal.
Därför vill inte den moderna kvinnan avstå från välbefinnande och elegans och överlåter sina ben, och inte bara dessa, till SOLIDEA.